LOGO

Y
Na podstawie zebranych informacji i briefu przygotowujemy szkice i propozycje logo które później przenosimy do komputera, projektujemy wersje wektorowe, użyteczne i skalowalne w każdej postaci.

Copyright Reni i Wilk 2017